SEGRE
Gemba, el lloc on tot succeeix

Gemba, el lloc on tot succeeixSEGRE

Creat:

Actualitzat:

LEAN és una filosofia i una metodologia per a la millora de l’eficiència. Escriure sobre Lean és parlar de valor. “Les condicions ideals per fer coses es creen quan les màquines, les instal·lacions i les persones treballen juntes per afegir valor sense generar cap desaprofitament”, frase atribuïda a Kiichiro Toyoda, industrial japonès i fundador de Toyota.

Lean té els seus orígens al Japó. Taiichi Ohno, director i consultor de Toyota després de la crisi de la segona guerra mundial, va investigar grans productors als Estats Units i observant les cadenes de producció va identificar que es produïen grans malbarataments. Lean identifica vuit desaprofitaments, denominats mudes: sobreproducció, sobreprocessament, sobreinventariat, temps d’espera, moviments innecessaris, transports innecessaris, errors o defectes i malbaratament del talent.Pensem en quantes tasques de les que realitzem diàriament a la nostra empresa aporten poc o nul valor i tanmateix consumeixen recursos.Segur que identifiquem tasques duplicades, temps d’espera significatius per rebre un material, una instrucció, una firma.

errors sistemàtics, o processos que es retarden. La solució a tots aquests efectes és implantar Lean.Ohno deia: “Tot el que fem és observar la línia del temps des del moment en què rebem una ordre fins al punt en què recollim els diners. I a través d’aquesta anàlisi reduïm la línia del temps mitjançant la reducció de les tasques que no aporten valor.” Per implantar Lean és necessari dur a terme un diagnòstic de situació per conèixer el punt de partida de l’organització.

El següent pas estaria orientat a capacitar els membres de l’empresa per integrar l’esmentada cultura. La nova filosofia implica gestionar el canvi, recordem alguns dels 8 passos de Kotter: crear sentit d’urgència, dades reals sobre la taula, visió clara del canvi, crear coalició, comunicació del canvi...Una vegada integrada la filosofia i entès el mètode, és a dir, el perquè i el com, serà el mateix equip qui identificarà i dissenyarà els nous processos. Ningú millor que els implicats coneixen tan al detall l’operativa, el funcionament, els obstacles, cada una de les activitats i decisions.

“Les normes no han de ser imposades des de dalt, sinó definida pels mateixos operaris.” Frase també de Taiichi Ohno. El coneixement a fons de l’operativa és un element que al costat d’altres factors permeten al líder planificar i projectar l’estratègia.La implantació dels processos, així com les diferents eines que ofereix Lean, s’haurien de contemplar com un gran projecte en què ha d’estar implicada i participar tota l’organització. És fonamental crear grups de millora interdisciplinaris que treballin de forma conjunta per eliminar tasques innecessàries i despeses supèrflues i busquin la qualitat del servei.

Mapar la cadena de valor actual i la perspectiva de futur amb una de les moltes eines que ofereix Lean: el Value Stream Mapping. Indispensable conèixer el gemba, el lloc on tot succeeix, on es porta a terme el treball. Fer un recorregut pel gemba, el denominat gemba walk, quan líders i equips observen el procés de treball, interactuen i intercanvien aprenentatges i exploren oportunitats de millora.

Definir l’estàndard perquè hi pugui haver kaizen, és a dir, kai-canvi, zen-a millor.Es parla de líders Lean com un estil propi, però en realitat no és cap altre que l’estil transformacional, un lideratge 360º capaç de generar una influència positiva des de diferents dimensions i basat en el respecte i la humilitat que li permet continuar aprenent. Una organització Lean és aquella que té diversos líders en el seu equip.

tracking