SEGRE

El Delegat de Protecció de Dades (DPD), un professional decisiu a les empreses del segle XXI

A Aplicacions, Solucions i Serveis (ASSPlus) t’ajudem a complir les normatives legals de protecció de dades, i sempre amb un servei personalitzat

Les firmes han hagut d'adoptar procediments que assegurin la seguretat i la privacitat.

Les firmes han hagut d'adoptar procediments que assegurin la seguretat i la privacitat.

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L a correcta gestió de les dades s’ha convertit en una prioritat per a les empreses i entitats. Des del 25 de maig de 2018, totes les companyies de la Unió Europea que les manipulen han de complir la normativa al respecte. Aquesta obligatorietat afecta a la totalitat de les entitats, independentment de la seva dimensió o ubicació.

Legislació d’obligat compliment

Totes les entitats que manipulen una base de dades de clients, empleats, pacients, usuaris o proveïdors han complir amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). A més, si desenvolupen activitats econòmiques a través d’Internet, també han de complir la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Elèctric (LSSIce). Per a això, en aquests últims anys les empreses i entitats han hagut d’adoptar una sèrie de procediments de treball que assegurin la seguretat i la privacitat. Moltes s’han vist en la necessitat d’incrementar les seves plantilles o destinar recursos addicionals a aquesta qüestió, tant humans com materials.

No obstant això, garantir el compliment de tots els requisits legals en matèria de protecció de dades exigeix un alt nivell de control i professionalització. Per a ajudar en aquest procés, les companyies especialitzades en la protecció de dades compten amb els professionals adequats i la preparació necessària. En Aplicacions, Solucions i Serveis, S.L. (ASSPlus), s’ocupen que les organitzacions estiguin tranquil·les respecte al compliment de les normatives. Són experts en la prestació de serveis integrals en aquesta matèria, que van des d’assessoria a consultoria, auditoria, formació i a l’adequació de pàgines web a la LSSIce, a més de comptar amb els serveis del Delegat de Protecció de Dades (DPD).

La importància del Delegat de Protecció de Dades

Algunes empreses i entitats tenen l’obligatorietat de comptar amb una figura d’aquestes característiques. Tal com és el cas de les autoritats o organismes públics, col·legis professionals, centres docents, empreses de telecomunicacions electròniques, entitats bancàries, asseguradores i reasseguradores federacions esportives o empreses de seguretat privada. També es requereix en àmbits professionals com el dels notaris, registradors, advocats, auditors i promotors de comptes, associacions o fundacions. Tots ells han d’incloure aquest professional per a garantir la correcta aplicació de la normativa.

Gràcies al Delegat de Protecció de Dades (DPD) es mantenen actualitzats els procediments i es resolen dubtes sobre qüestions essencials. Entre les seves comeses està informar i assessorar els encarregats i empleats que s’ocupen del tractament de dades. Supervisar el compliment de les normatives vigents, assignar responsabilitats, així com donar consciència i forma al personal que participa en les operacions del tractament. També ofereix assessorament sobre l’avaluació d’impacte relatiu en protecció de dades (article 35 del RGPD) i actua com a punt de contacte amb l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament de dades i gestió de denúncies. Per tot això, la necessitat de comptar amb professionals que comptin amb la capacitat i les competències acreditades per a aquesta labor és fonamental per a les organitzacions actuals.

ASSPlus, la solució per a protegir les nostres dades

Tenir a una companyia d’aquest calat al nostre servei implica un assessorament i acompanyament personalitzat en tot el procés d’implantació de la reglamentació. Tot comença amb una valoració inicial de l’estat de compliment normatiu. Després, realitzen una proposta econòmica personalitzada i ajustada a la necessitat del client. I una vegada compten amb el vistiplau per a començar a treballar, recullen la informació necessària amb una visita presencial a les instal·lacions, a més d’identificar i registrar les activitats de tractament. A això se suma l’elaboració de la documentació, la qual cosa inclou clàusules legals, contractes i adaptació de documents. En l’actualitat, totes les empreses i entitats públiques i privades han de complir amb aquests requeriments. Per això, si comptem amb el suport de professionals experts i qualificats com aquests, ens facilitaran el treball i, en conseqüència, milloraran els nostres resultats.

tracking