SEGRE

El canvi climàtic dispara els preus de les assegurances

El pati del col·legi i l’escola bressol de Vinaixa, l’octubre del 2019 després del pas del temporal DANA.

El pati del col·legi i l’escola bressol de Vinaixa, l’octubre del 2019 després del pas del temporal DANA.MAITE MONNÉ

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Les catàstrofes provocades pel canvi climàtic estan generant pèrdues multimilionàries a les companyies d’assegurances. Només en el primer semestre d’aquest any les companyies van perdre 34.000 milions d’euros a tot el món. És un 27% més que la mitjana dels deu últims anys.

Però el cost dels sinistres continuarà augmentant, entre un 90 i un 120% fins 2040, segons els mediadors d’assegurances del País Basc i la reassegurada Swiss Re. Així que el preu de les assegurances es dispararà –com a mínim, entre el 30% i el 50% per cent– en els propers anys. La ciència alerta que el canvi climàtic provocarà cada vegada més esdeveniments meteorològics extrems a tot el món. Inundacions, sequeres, huracans, incendis forestals... Les inundacions que van afectar fa mesos a Alemanya i Bèlgica, les onades de calor registrades al Canadà i els Estats Units, i els incendis forestals associats són exemples del que vindrà. Aquests esdeveniments seran cada vegada “més freqüents i virulents”, destaquen els científics.

A Espanya, la borrasca ‘Filomena’ va deixar el mes de gener passat una reguera de destrosses. La factura dels danys coberts per les companyies d’assegurances va ascendir a 230 milions d’euros. Les companyies van haver de realitzar prop de 198.000 actuacions per la nevada. La major part dels pagaments van correspondre a danys en immobles (223 milions). Les companyies d’assegurances van resoldre 154.018 contratemps en propietats dels seus clients; la majoria, desperfectes en habitatges (109.649). En segon lloc, es van situar les ruptures d’elements comuns en edificis (28.833) i, en tercer els danys en indústries (9.392). Les companyies d’assegurances també van reparar sinistres registrats a 5.705 comerços.

Les companyies han començat a estudiar increments en les primes|cosines. Però també estan reduint les cobertures en aquells llocs en els quals hi ha riscos d’afeccions per catàstrofes naturals. Moltes companyies d’assegurances ja rebutgen assegurar habitatges situats en boscos o a prop del mar i d’alguns rius. Així ocorre|passa ja en algunes zones del Canadà i els Estats Units, la qual cosa ha obligat els governs d’aquests països a impulsar cobertures públiques per a les propietats que no són acceptades per cap companyia.

Espanya compta amb el denominat Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS), una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Assumptes Econòmics que assumeix la cobertura obligatòria dels automòbils no acceptats per les companyies d’assegurances o els danys ocasionats per vehicles desconeguts, sense assegurança o robats. En el cas de desastres naturals que afectin a un número|nombre elevat d’assegurats, no només assumeix aquells pagaments que les companyies no poden afrontar per la seua elevada quantia, sinó que abona els danys i perjudicis en cas de declaració de zona catastròfica. La cobertura és automàtica una vegada ocorregut algun dels següents esdeveniments: inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempesta ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aeròlits.

El risc que més danys produeix a Espanya és el d’inundació, i, a efectes de cobertura, s’entén per tal “l’anegamiento del terreny produït per pluges o desglaç; per aigües procedents de llacs amb sortida natural, de ries o rius, o de cursos naturals d’aigua en superfície quan es desbordin dels seus cursos|vies normals.” El Consorci, que es nodreix d’una petita taxa inclosa a totes les pòlisses, també assegura les persones accidentades en l’extinció d’incendis forestals. I les assegurances agràries combinades, en les quals s’inclouen cobertures relacionades amb fenòmens climàtics, compten així mateix amb la protecció del Consorci. Així mateix es fa càrrec dels danys causats per l’embat de mar a la costa, encara que no hi hagi anegamiento. Tanmateix, no queden compresos sota el concepte d’inundació la pluja caiguda directament sobre el risc assegurat, com a|com tampoc ocasionada per ruptura de preses, canals, clavegueres, col·lectors i altres cursos|vies soterranis artificials, tret que la ruptura s’hagi produït com a conseqüència directa d’un esdeveniment extraordinari cobert pel Consorci. Els danys causats per terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques i caiguda de cossos siderals i aeròlits es cobreixen prèvia certificació expedida pel Instituto Geográfico Nacional i altres organismes públics competents en la matèria. En el cas de la tempesta ciclònica atípica queden inclosos els tornados i els vents extraordinaris, amb ratxes superiors als 120 quilòmetres per hora. El canvi climàtic, cada vegada més intens

Una altra de les cobertures del CSS és la referida a danys mediambientals. Inclou els causats a les espècies silvestres, flora i fauna i als hàbitats, zones terrestres i aquàtiques. També els ocasionats a les aigües superficials o subterrànies, en el seu estat ecològic, químic o quantitatiu, i els danys a les aigües marines. De la mateixa manera, estan inclosos els produïts a la ribera del mar i de les ries. I també els que afectin terra i el subsol. En aquest cas no es cobreixen els danys a l’aire ni els danys a persones o béns.

Els experts del sector de l’assegurança ressalten que els períodes de recurrència dels esdeveniments climàtics són cada vegada menors. Un exemple: els danys causats per granís en explotacions agràries, que fins fa uns anys només ocorrien|passaven a l’estiu i en zones molt concretes, estan ocorrent|passant gairebé tots els mesos i en bona part d’Espanya. Des de començament d’any les companyies d’assegurances han pagat més de 200 milions d’euros per danys ocasionats pel granís.

El canvi climàtic es fa cada vegada més intens, adverteixen els experts, que exigeixen als governs mesures urgents. Creuen que a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic COP26, que se celebrarà del 31 d’aquest mes al 12 de novembre a Glasgow, serà el moment indicat per segellar un pacte mundial contra l’escalfament global.

tracking