SEGRE

Important: Canvis fiscals per a la declaració de la Renda 2024

Oficines de l’Agència Tributària. Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

detail.info.publicated
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Quan falta menys d’un mes perquè comenci el termini de presentació dels documents necessaris per a la declaració de la Renda, els contribuents han de tenir en compte una sèrie de canvis significatius que afectaran aquest any al moment d’elaborar i presentar l’esborrany.

Aquests canvis inclouen nous terminis, condicionants en l’elaboració de l’esborrany i, especialment, deduccions que poden influir en la tributació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Segons l’estipulat en el model de declaració de la Renda 2023, aquests són alguns dels conceptes que podran aplicar-se com a deduccions en la declaració de la Renda de 2024:

Noves deduccions per a l’any 2024:

1. Deducció de fins el 15% en la compra de vehicles elèctrics (des del 30 de juny de 2023). La promoció de l’adquisició de vehicles elèctrics està recolzada per una deducció fiscal de fins al 15% amb l'objectiu d'incentivar la transició cap a una mobilitat més sostenible.

2. Deducció de fins el 60% en obres de rehabilitació d’habitatge. Aquesta deducció, que ja era vigent, s’amplia per al proper any fiscal per fomentar la inversió en la millora i conservació del parc immobiliari.

3. Ampliació de la cobertura de les deduccions per maternitat. S’augmenta la deducció per maternitat fins a 1.200 euros, amb la possibilitat d’ampliar-se amb despeses de guarderia fins uns altres 1.000 euros per brindar un suport addicional a les famílies amb fills.

4. Deducció per a autònoms amb treballadors a càrrec. Els autònoms amb empleats al seu càrrec podran beneficiar-se d’una deducció de fins el 10% en la quota íntegra per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial, sempre que les seues rendes siguin inferiors a 27.000 euros.

5. Exempció tributària per a treballs realitzats per a empreses estrangeres. Els qui facin treballs per a empreses estrangeres podran quedar exempts de tributar, amb un límit màxim de 60.100 euros anuals, sempre que el territori on es realitzin els treballs apliqui un impost similar a l’IRPF i no sigui un paradís fiscal.

6. Deduccions en donacions a ONG, partits polítics, sindicats i col·legis professionals. S’estableixen deduccions d’entre el 10% i el 80%, depenent del capital aportat, en donacions a Organizaciones No Gubernamentales (ONG). A més, es podrà desgravar el 20% de les donacions a partits polítics (fins a 600 euros) i a sindicats o col·legis professionals (fins a 500 euros), per promoure la solidaritat i la participació ciutadana en diferents àmbits.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking