SEGRE

La declaració de la renda del 2023 es pot presentar a partir d’aquest dimecres 3 d’abril per internet, tant a través del programa Renda Web com de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària.EFE

detail.info.publicated
redacció / agències 

Creat:

Actualitzat:

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2023 comença aquest dimecres, 3 d’abril, amb la presentació de les declaracions per Internet i s'allargarà fins a l’1 de juliol, segons el calendari publicat per l’Agència Tributària.

Així, la Campanya s'iniciarà tot just després de Setmana Santa, aquest dimecres, amb la presentació de declaracions per Internet, i s'allargarà fins a l’1 de juliol de 2024, un dia més del que sol ser habitual, ja que el 30 de juny cau aquest any diumenge.

Des del 7 de maig fins a l’1 de juliol de 2024, l’Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon --la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d’abril fins el 28 de juny-.

Serà entre el 3 de juny fins a l’1 de juliol de 2024 quan l’Agència Tributària podrà confeccionar els contribuents les declaracions presencialment a les seues oficines -amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins el 28 de juny-.

L’any a què es refereix la Campanya, el 2023, el govern español va posar en marxa algunes mesures fiscals en els Pressupostos Generals de l’Estat, com l’increment en la reducció de les retencions de l’IRPF a les rendes de fins 21.000 euros, una cosa que afectarà en aquesta campanya als contribuents amb aquests ingressos anuals.

Qui està obligat a fer la declaració?

Una altra de les novetats que s'ha de tenir en compte de cara a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l’any que ve, independentment dels seus ingressos.

De la mateixa manera, les persones titulars de l’ingrés mínim vital (IMV) i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligades a presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Qui no està obligat a declarar?

En termes generals, no estan obligats a presentar la declaració els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins un import de 22.000 euros anuals.

Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d’un pagador (tret d’excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 15.000 euros.

No obstant, Hisenda insisteix que els contribuents no obligats a declarar, encara que no els resulti exigible la presentació d’una declaració amb resultat a ingressar, sí que estan obligats a presentar-la quan sol·licitin una devolució de l’impost.

Per determinar l’import de la devolució que sigui procedent realitzar aquests contribuents no obligats a declarar, s’han de tenir en compte, a més dels pagaments a compte efectuats, la deducció per maternitat i les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent separat legalment amb dos fills o sense vincle matrimonial que, en el seu cas, corresponguin a cada un d’ells.

S'amplia la deducció per maternitat

Fins a l’any 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement no estava la mare treballant sinó cobrant l’atur, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, podrà beneficiar-se d’aquesta deducció i sol·licitar l’abonament anticipat de 100 euros al mes.

Aquesta ampliació entre 2020 i 2023 de les mares beneficiades arriba també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil.

Deducció en IRPF per guarderies després de la sentència del Suprem

S’ha de tenir en compte que una sentència del Tribunal Suprem del 8 de gener de 2024 ha estès la deducció per maternitat en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les despeses de custòdia de menors de tres anys en guarderia, encara que el centre no compti amb l’autorització de centre educatiu.

Després de la sentència, l’Agència Tributària va instar a totes les guarderies que comptin amb l’autorització per a l’obertura i funcionament de l’activitat de custòdia de menors --encara que no tinguin autorització com a centre educatiu-- a presentar la declaració informativa a través del model 233, informant dels potencials beneficiaris de la deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Les plusvàlues de més de 200.000 euros pagaran més

A més, el 2023 es va elevar un punt, fins el 27%, la tributació de les rendes del capital en l’IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s’elevarà fins el 28%, dos punts més.

Del seu costat, els autònoms es beneficiaran d’una reducció d’un 5% addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls i, en l’estimació directa simplificada, tindran una deducció addicional de dos punts, fins el 7%, en despeses de difícil justificació.

Mutualistes a la campanya de la renda de 2023

També hauran de fer atenció a aquesta Campanya els pensionistes que van realitzar aportacions a mutualitats laborals i van pagar de més en l’IRPF. Una sentència del Tribunal Suprem donés la raó a un jubilat del sector bancari que demanava que part de la seua pensió, lligada a les aportacions que en va realitzar entre 1969 i 1979 a la Mutualitat Laboral de Banca, no tributés en les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

El sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) assenyala que si en les dades fiscals de la pròxima Campanya de Renda de 2023 apareix el concepte d’'Ajustament per Mutualitats-DT2 LIRPF' s’aplicarà la reducció de forma automàtica en la declaració.

En cas contrari, Gestha apunta que n’hi ha prou amb completar el formulari de sol·licitud habilitat per l’Agència Tributària per a rectificació.

Aportacions a plans de pensions o adquirir un vehicle elèctric

Es manté en 1.500 euros l’aportació màxima al pla de pensions individuals amb dret a deducció, encara que amb la possibilitat d’incrementar les aportacions fins en 8.500 euros més per aportacions a plans de pensions empresarials.

Del seu costat, els contribuents es podran deduir el 15% si realitzen una entrega a compte mínima del 25% del valor de compra d’un vehicle elèctric nou (turismes o motos), o si l’han realitzat des del 30 de juny de 2023.

En cas de compra, la deducció del 15% del valor de compra incloses despeses i imposats, i exclosos els imports dels ajuts públics que percebi (per exemple, Moves III) està limitat a una base màxima de 20.000 euros i s’aplica en l’any en què es matricula.

També el contribuent pot desgravar el 15% de la inversió de la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en un immoble de la seua propietat, realitzada igualment entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Deducció per inversió en empreses de nova creació

A partir de l’exercici 2023 s’ha millorat tant l’import de l’esmentada deducció com altres aspectes de la mateixa. Els contribuents podran deduir de la quota de l’impost el 50% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sent la base màxima de deducció de 100.000 euros anuals, per la qual cosa l’import màxim de la deducció és de 50.000 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking