SEGRE
detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Malgrat que la televisió continua sent avui un mitjà fonamental per a la indústria publicitària, el creixent nombre de persones en línia porta que els canals digitals absorbeixin una porció cada vegada major de la despesa en anuncis al voltant del món.

Segons dades de Zenith Media, es preveu que el 2021 la publicitat a internet suposi més del 50% de la despesa publicitària a nivell global, en concret, el 52%. Això no hauria de sorprendre si es té en compte que, ja en el dia d’avui i d’acord amb estimacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions, més de la meitat del planeta es connecta a la xarxa.

Més infografies en Statista

tracking