SEGRE

Així canviarà la facturació de les empreses amb les noves lleis Crea i Creix i Antifrau

Entrevista amb Ares Casanovas, T&A Customer Support Manager a Esofitec. Amb ella parlem de la nova normativa sobre facturació i l’entrada en vigor de les lleis Crea i Creix i Antifrau

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Ares, quins canvis respecte a la normativa sobre facturació estan previstos, a dia d’avui?

Actualment ens trobem davant de dues reformes que tenen a veure amb la facturació, que són la Llei Antifrau i la Llei Crea i Creix. La Llei Crea i Creix parla en l’article 12 sobre la facturació electrònica entre empresaris i professionals. Tot i que es va aprovar el 2022, estem pendents del seu desenvolupament reglamentari. Té com a objectiu evitar la morositat i millorar els terminis de pagaments i també obliga a emetre factures electròniques.

I la Llei Antifrau?

Es va aprovar el desembre passat, i estableix una sèrie de requisits a les eines i solucions de facturació amb l’objectiu d’evitar la manipulació o ocultació de les dades. La seva entrada en vigor serà a partir del juliol del 2025, tot i que nosaltres –els desenvolupadors de programari– hem de tenir la solució adaptada nou mesos després de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial. Aquesta norma s’aplicarà a tots els empresaris i per totes les seves operacions, amb l’excepció d’aquells que ja estan sotmesos al Subministrament Immediat d’Informació (SII) o els que no tinguin factura de facturació. I pel que fa al seu àmbit territorial s’aplica a tot Espanya llevat dels territoris de règim fiscal foral que ja tenen un sistema propi anomenat tiquet Bai.

Com afecten aquests canvis?

Amb el compliment d’aquests reglaments s’estableixen una sèrie de requisits que han de complir les solucions informàtiques: generar un registre per cada factura expedida i garantir-ne la traçabilitat, seguretat i conservació; remetre els registres a l’AEAT; generar un registre que reculli les modificacions que es produeixen al sistema; i certificar mitjançant una declaració responsable que la solució que s’utilitza s’adapta a la normativa. Tots aquests canvis i processos formaran part dels sistemes informàtics, encarregats d’enviar aquestes dades a l’administració de manera continuada, segura, ordenada i automàtica.

Afectarà la forma de treballar de les empreses?

No ho sabrem fins que no es desplegui la normativa. Les empreses hauran de tenir molt present la finalitat d’aquestes normatives, que és evitar la doble comptabilitat, la morositat i l’economia submergida. Podem preveure que les empreses hauran de ser més curoses amb la informació que introdueixen i que els canvis o les correccions hi hauran de constar. També hi ha opcions que abans podien fer i que ara estaran bloquejades, com ara l’esborrament massiu de tipus comptables o exercicis anteriors (últims 4 anys) i la impressió de factures comptables de venda.

Al departament de suport d’Esofitec deveu rebre moltes preguntes.

Un dels dubtes més recurrents és la possibilitat d’esborrar exercicis anteriors. Ara, amb la nova llei no es deixa esborrar cap exercici que pertanyi als 4 darrers anys. Una altra qüestió és com ho han de fer amb les factures que necessiten validació del client per no haver de fer rectificacions. Per això s’ha creat la factura esborrany o pre-factura, que té el mateix format que una factura però que no té validesa ni és definitiva, i aquest sí que es pot modificar, corregir o esborrar, i finalment convertir en una factura definitiva que sí que haurà de complir amb els requisits esmentats.

Quins consells donaries a les empreses davant els canvis?

Estar al corrent de quan entri en vigor la normativa i mirar la possibilitat d’utilitzar una eina de facturació. Recomano fer una anàlisi de l’oferta per escollir la que millor s’adapti a les seves necessitats i la que millor s’adapti en tot moment amb la normativa. Els que ja treballin amb el programa a3 poden estar tranquils, ja que les seves aplicacions estan adaptades i actualitzades als canvis. Aquestes noves versions aniran aplicant les normatives un cop entrin en vigor. I donat el cas, els usuaris poden comptar amb els nostres equips de consultors i de suport per resoldre els dubtes i inconvenients que les modificacions al programa els puguin suposar.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking