SEGRE

La Campanya de la Renda arranca dimecres: aquestes són les novetats d’aquest any

Hisenda torna 85 milions a Lleida a la Campanya de Renda de 2016 a tancament d'any

Una oficina d’Hisenda.

detail.info.publicated
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2023 arrancarà dimecres vinent 3 d’abril amb la presentació de les declaracions per Internet, però des d’aquesta setmana els contribuents poden accedir des de la pàgina web i l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària a les seues dades fiscals.

Segons el calendari publicat, la Campanya comença el 3 d’abril, i durarà fins a l’1 de juliol de 2024, un dia més del que sol ser habitual, ja que el 30 de juny cau aquest any diumenge.

Des del 7 de maig fins l’1 de juliol de 2024, l’Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon -la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d’abril fins el 28 de juny.

Serà entre el 3 de juny fins l’1 de juliol de 2024 quan l’Agència Tributària podrà confeccionar els contribuents les declaracions presencialment a les seues oficines, amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins el 28 de juny.

L’any a què es refereix la Campanya, el 2023, el govern espanyol va posar en marxa algunes mesures fiscals en els Pressupostos Generals de l’Estat, com l’increment en la reducció de les retencions de l’IRPF a les rendes de fins 21.000 euros, cosa que afectarà en aquesta campanya als contribuents amb aquests ingressos anuals.

Una altra de les novetats a tenir en compte de cara a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l’any que ve, independentment dels seus ingressos.

De la mateixa manera, les persones titulars de l’ingrés mínim vital i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligades a presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

D’altra banda, en relació amb l’obligació de declarar, els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 van elevar el llindar inferior de l’obligació de declarar dels perceptors de rendiments del treball de 14.000 euros a 15.000 euros anuals.

No obstant, Hisenda insisteix que els contribuents no obligats a declarar, encara que no els resulti exigible la presentació d’una declaració amb resultat a ingressar, sí que estan obligats a presentar-la quan sol·licitin una devolució de l’impost.

Per determinar l’import de la devolució que sigui procedent realitzar aquests contribuents no obligats a declarar, s’han de tenir en compte, a més dels pagaments a compte efectuats, la deducció per maternitat i les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent separat legalment amb dos fills o sense vincle matrimonial que, en el seu cas, corresponguin a cada un d’ells.

Fins a l’any 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement la mare no estava  treballant sinó cobrant l’atur, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, podrà beneficiar-se d’aquesta deducció i sol·licitar l’abonament anticipat de 100 euros al mes.

Aquesta ampliació entre 2020 i 2023 de les mares beneficiades arriba també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil.

S’ha de tenir en compte que una sentència del Tribunal Suprem del 8 de gener de 2024 ha ampliat la deducció per maternitat en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les despeses de custòdia de menors de tres anys en guarderia, encara que el centre no compti amb l’autorització de centre educatiu.

Després de la sentència, l’Agència Tributària va instar a totes les guarderies que comptin amb l’autorització per a l’obertura i funcionament de l’activitat de custòdia de menors -encara que no tinguin autorització com a centre educatiu- a presentar la declaració informativa a través del model 233, informant dels potencials beneficiaris de la deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Les plusvàlues de més de 200.000 euros pagaran més. A més, el 2023 es va elevar un punt, fins el 27%, la tributació de les rendes del capital en l’IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s’elevarà fins el 28%, dos punts més.

Del seu costat, els autònoms es beneficiaran d’una reducció d’un 5% addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls i, en l’estimació directa simplificada, tindran una deducció addicional de dos punts, fins el 7%, en despeses de difícil justificació.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit que les compres netes a l’empara del seu programa de compra d’actius públics (APP, per les seues sigles en anglès) finalitzaran el mes de juliol, mentre ha avançat una pujada de tipus de 25 punts bàsics aquell mateix mes.

Es manté en 1.500 euros l’aportació màxima al pla de pensions individuals amb dret a deducció, encara que amb la possibilitat d’incrementar les aportacions fins en 8.500 euros més per aportacions a plans de pensions empresarials.

Del seu costat, els contribuents es podran deduir el 15% si realitzen una entrega a compte mínima del 25% del valor de compra d’un vehicle elèctric nou (turismes o motos), o si l’han realitzat des del 30 de juny de 2023.

En cas de compra, la deducció del 15% del valor de compra incloses despeses i imposats, i exclosos els imports dels ajuts públics que percebi (per exemple, Moves III) està limitat a una base màxima de 20.000 euros i s’aplica en l’any en què es matricula.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking